Androfobia – lęk przed mężczyznami

Androfobia – lęk przed mężczyznami

Strach jest naturalną reakcją na zagrożenie bezpieczeństwa. Jednak strach przed mężczyznami zazwyczaj przeważa nad jakimkolwiek zagrożeniem lub możliwością wyrządzenia krzywdy. Niektóre badania wykazały, że strach ten jest powiązany ze strachem przed przestępczością i przemocą seksualną, a kobiety częściej doświadczają tych lęków.

Jednak strach jest nieproporcjonalny i wynika z niezdolności mózgu do prawidłowego przetwarzania strachu. Androfobia nie jest samodzielną fobią wymienioną w „Diagnostycznym i statystycznym podręczniku zaburzeń psychicznych, wydanie 5” (DSM-5). (DSM-5), ale jej charakterystyka jest podobna.

Jeśli zmagasz się z lękiem przed mężczyznami, możesz stale ich unikać. Zdajesz sobie sprawę, że twój strach jest bezpodstawny, ale nie możesz się go pozbyć. Androfobia może ograniczać zdolność do funkcjonowania w rodzinie, pracy lub otoczeniu społecznym.

W tym artykule omówiono objawy i przyczyny androfobii. Wyjaśnia diagnozę i leczenie tego zaburzenia, a także niektóre techniki samopomocy, aby uniknąć epizodów androfobii.

Czym jest androfobia?

Androfobia to naukowa nazwa lęku przed mężczyznami. Pochodzi od andros, greckiego słowa oznaczającego mężczyznę, i „fobia”, co oznacza strach lub lęk. Może prowadzić do nietypowych zachowań i reakcji fizycznych, nawet jeśli nie odczuwasz strachu przed partnerem lub bliskimi męskimi członkami rodziny.

Lęk przed mężczyznami to skrajny, uporczywy lęk przed mężczyznami. Obecność lub obraz mężczyzny może powodować przyspieszone bicie serca, duszność i inne objawy. Jest to rodzaj fobii specyficznej, rodzaj zaburzenia lękowego, które może wpływać na ludzi każdej płci.

Przyczyny androfobii – lęk przed mężczyznami

Specyficzne fobie, takie jak androfobia, utrzymują się z powodu dysfunkcji w szlakach neuronowych mózgu odpowiedzialnych za zachowania obronne. Część mózgu zwana ciałem migdałowatym staje się nadmiernie pobudzona i nie jest w stanie zredukować reakcji emocjonalnych na pewne czynniki wyzwalające.

Obrazowanie mózgu wykazało, że inne zmiany i struktury mózgu odgrywają rolę u osób z fobiami, w tym kora czołowa, wzgórze i hipokamp oraz sposób, w jaki się komunikują. Neuroprzekaźniki (przekaźniki chemiczne) również odgrywają rolę w zaburzeniach lękowych.

Istnieje kilka możliwych przyczyn zmian w aktywności mózgu lub ich kombinacji.

Negatywne doświadczenia

Androfobia może wynikać z różnych traumatycznych wydarzeń na każdym etapie życia.1 Może to prowadzić do zmian w mózgu; na przykład neuropeptydy odgrywają kluczową rolę w adaptacji do stresu i został ściśle powiązany z traumą w badaniach naukowych.

Przykłady zdarzeń wywołujących strach obejmują:

 • Przemoc wobec dzieci
 • Akty przemocy, takie jak rabunek
 • Trauma seksualna, taka jak molestowanie seksualne, napaść lub gwałt
 • Zastraszanie

Niektóre badania pokazują, że dzieci narażone na przemoc zwracają większą uwagę na gniew i są nadwrażliwe na zagrożenia, które mogą ewoluować w określone fobie.

Uczulenie

Uczulenie to wyuczona reakcja strachu polegająca na przesadnych reakcjach emocjonalnych na określone sygnały. Badania sugerują, że ludzie mogą być uwarunkowani, aby bać się czegoś lub kogoś poprzez kojarzenie rzeczy z negatywnym wydarzeniem.

Przykładowo, sygnałem może być zapach, obraz lub dźwięk. Chociaż dana wskazówka może nie mieć nic wspólnego z negatywnym wydarzeniem, wywołuje ona lękliwe myśli.

Zaobserwowane wzorce

W niektórych przypadkach androfobia może wystąpić u osób, które nie mają negatywnych doświadczeń z mężczyznami, ale pośrednio je widziały lub o nich słyszały. Warunkowanie obserwacyjne ma miejsce, gdy jedna osoba widzi kogoś innego doświadczającego objawów fobii. Pierwsza osoba zaczyna wykazywać zachowania lękowe, gdy jest narażona na wskazówkę, chociaż nigdy nie była w niebezpieczeństwie.

Objawy androfobii

Androfobia może powodować, że dana osoba odczuwa nadmierny niepokój w pobliżu mężczyzn, nawet jeśli mężczyźni nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa. Intensywne reakcje mogą obejmować typowe objawy fobii, takie jak:

 • Ataki paniki
 • Kołatanie serca lub podwyższone tętno
 • Pocenie się
 • Duszność
 • Duszność
 • Silna chęć ucieczki
 • Trudności z koncentracją
 • Napięcie mięśni
 • Drażliwość
 • Problemy ze snem

W przypadku androfobii objawy te występują, gdy widzisz lub myślisz o mężczyznach. Nie jesteś w stanie przebywać w ich pobliżu bez reakcji fobii i unikasz ich w sposób, który wpływa na twoją pracę lub życie towarzyskie. Możesz nawet doświadczać koszmarów sennych o mężczyznach lub przemocy spowodowanej przez mężczyzn.

Jak diagnozuje się androfobię?

Jeśli podejrzewasz u siebie androfobię, wspomnij o tym swojemu lekarzowi. Może on chcieć zbadać cię pod kątem tego lub innych zaburzeń psychicznych.

Lekarz prawdopodobnie skieruje cię do licencjonowanego specjalisty zdrowia psychicznego w celu postawienia oficjalnej diagnozy. Klinicysta oprze swoje ustalenia na kompleksowym wywiadzie, odnosząc się do standardowych kryteriów diagnostycznych.

 • Silny lęk dotyczy konkretnej rzeczy (w tym przypadku mężczyzn).
 • Obiekt lęku (mężczyźni) prawie zawsze wywołuje natychmiastowy strach.
 • Unikasz obiektu lęku lub słabo go tolerujesz.

Leczenie androfobii

Leczenie może pomóc zmniejszyć nasilenie objawów, a nawet całkowicie przezwyciężyć strach; jednak możliwości leczenia są ograniczone.

Udowodniono, że terapia poznawczo-behawioralna (CBT) z terapią ekspozycyjną leczy fobie u niektórych osób. CBT obejmuje identyfikację niezdrowych lub szkodliwych zachowań lub wzorców myślowych, badanie ich i pracę nad ich zmianą na zdrowe. Terapia ekspozycyjna polega na stopniowym wystawianiu osoby na działanie źródła jej fobii i stopniowym zwiększaniu bliskości.

Leki nie są zwykle przepisywane na fobie w ogóle. Leki przeciwlękowe mogą jednak zostać przepisane, jeśli Ty i Twój lekarz uznacie, że są one dla Ciebie odpowiednie. Lekarz może pomóc w znalezieniu najlepszej metody radzenia sobie z lękiem i poprawy jakości życia.

Psychoterapia

Psychoterapia to terapia rozmową. Termin ten odnosi się do wielu rodzajów leczenia mających na celu pomoc w zidentyfikowaniu i zajęciu się niepożądanymi myślami i emocjami.

Psychoterapia odbywa się z licencjonowanym specjalistą ds. zdrowia psychicznego w trybie indywidualnym lub grupowym. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) i terapia ekspozycyjna są powszechnymi formami tej interwencji.

Praktyki relaksacyjne

Twój lekarz lub terapeuta może zasugerować techniki samouspokajające, takie jak:

 • Uważność
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Afirmująca rozmowa z samym sobą
 • Trening relaksacji mięśni

Farmakoterapia i leki

Obecnie nie ma danych potwierdzających skuteczność stosowania leków w leczeniu androfobii. Niektóre leki mogą działać poprzez zmniejszenie objawów powiązanego lęku lub depresji. Należy je jednak przyjmować wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Jak radzić sobie z androfobią – lękiem przed mężczyznami?

Możesz pomóc zbudować swoją wewnętrzną siłę i zmniejszyć stres związany ze strachem na wiele sposobów. Wypróbuj jeden lub więcej z tych pomysłów za zgodą swojego lekarza:

 • Prowadzenie codziennego dziennika w celu śledzenia swoich emocji i zachowań
 • Praktykowanie wdzięczności
 • Posiadanie sieci bezpieczeństwa zaufanej rodziny lub przyjaciół, którzy pomogą ci w kryzysie emocjonalnym.
 • Wystarczająca ilość snu każdej nocy
Androfobia – lęk przed mężczyznami

Podobne wpisy